ปัญหาที่พบบ่อยของ Writer

ปัญหาที่พบบ่อยของ Writer

ปัญหาที่พบบ่อยของ Writer

 1. แถบเครื่องมือ (พื้นที่ใช้งาน) หายไป
  หากแถบพื้นที่ใช้งาน/ แถบเครื่องมือขาดหายไปอาจเป็นเพราะคุณได้ซ่อนการมองเห็นของแถบเครื่องมือ
  เพียงแค่ดูว่าปุ่ม "แสดง / ซ่อนแถบเครื่องมือที่มุมขวาบนของ WPS เป็นสีแดงหรือไม่ ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าซ่อนอยู่
  วิธีการยกเลิกการซ่อนแถบเครื่องมือ
  วิธีที่ 1 เพียงคลิกปุ่มแสดง/ซ่อนแถบเครื่องมือ

11-3

วิธีที่ 2 ดับเบิ้ลคลิก 2 ครั้ง ที่คำว่า หน้าแรก หรือ แทรก

12-2

 1. วิธีการลบหน้าว่าง
  หากมีหน้าว่างในเอกสาร WPS ที่ไม่สามารถลบได้อาจเป็นเพราะเอกสารมีย่อหน้าว่าง ตัวแบ่งหน้าหรือตัวแบ่งส่วน ต้องลบสิ่งเหล่านี้เพื่อลบหน้าว่าง
  วิธีการลบหน้าว่าง
 2. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าว่างเลือกเครื่องหมายย่อหน้า ตัวแบ่งหน้าหรือตัวแบ่งส่วนในหน้าว่างแล้วลองใช้ backspace / ← และ ปุ่ม Delete เพื่อลบ

13

14-1

15

ใช้ backspace / ← และ ปุ่ม Delete เพื่อลบ
หากเครื่องหมายแก้ไขไม่ปรากฏในเอกสาร คุณสามารถเปิดการแสดงได้ที่ปุ่ม "แสดง / ซ่อนเครื่องหมายแก้ไข" ในพื้นที่ฟังก์ชัน

16

 1. หน้าว่างประเภทอื่นอาจเกิดจากรูปแบบยาวที่ส่วนท้ายของหน้าก่อนหน้านี้
  เอกสารต้องการย่อหน้าว่างของท้ายเอกสาร ถ้าข้อความมีมากเกินไป จะถูกผลักไปยังหน้าถัดไป และเครื่องหมายย่อหน้าว่างนี้ไม่สามารถลบได้ คุณต้องตั้งค่าเครื่องหมายย่อหน้าว่างนี้เป็น "ข้อความที่ซ่อน"
  วิธีทำ

 2. เลือกเครื่องหมายย่อหน้า

 3. คลิกขวา - แบบอักษร – เอฟเฟกต์ "ซ่อน"
  เกี่ยวกับวิธีการลบหน้าว่างเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกที่ลิงค์วิดีโอด้านล่างเพื่อดูคำอธิบายการใช้งานโดยละเอียด : https://www.youtube.com/watch?v=QP5ngbyOXlA

 4. เค้าโครงหน้า
  การวางแนวหน้า
  ขึ้นอยู่กับเนื้อหาจริงและข้อกำหนดในการเรียงพิมพ์ของเอกสาร บางครั้งคุณจำเป็นต้องตั้งค่าการวางแนวหน้าต่างๆสำหรับเอกสารของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้าโปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  ตั้งค่าการวางแนวหน้าเหมือนกันสำหรับเอกสาร

 5. บนแท็บ "เค้าโครงหน้า" คลิก "ระยะขอบ"

 6. คลิกไปที่ ระยะขอบกำหนดเอง - การวางแนว ไปที่ตัวเลือก การวางแนว แนวตั้ง หรือ แนวนอน

 7. เลือกปรับใช้กับ "ทั้งเอกสาร" เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือกค่าเริ่มต้น
  ตั้งค่าการวางแนวหน้าต่างกันสำหรับเนื้อหาที่ต่างกันในเอกสารเดียวกัน

 8. เลือกเนื้อหาของหน้าที่ต้องการเปลี่ยนการวางแนว

 9. บนแท็บเค้าโครงหน้าให้คลิกระยะขอบ

 10. คลิกไปที่ ระยะขอบกำหนดเอง- การวางแนว ไปที่ตัวเลือก การวางแนว แนวตั้ง หรือ แนวนอน

 11. เลือกปรับใช้กับ "ตั้งแต่จุดนี้ไป"

หากเอกสารมีส่วนต่างๆอยู่แล้ว (ส่วน: เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางส่วนได้ หากต้องการเปลี่ยนลักษณะต่างๆ เช่น หมายเลขแถว จำนวนคอลัมน์ ส่วนหัว ส่วนท้าย โปรดสร้างส่วนใหม่) คุณยังสามารถกำหนดทิศทางของหน้าต่างๆสำหรับส่วนต่างๆตามความต้องการของคุณ เลือกพื้นที่การใช้งานที่แตกต่างกันสำหรับการวางแนวหน้า เพื่อให้ได้รูปแบบการตั้งค่าที่แตกต่างกัน
เลือกขนาดกระดาษ
ระบบจะจัดเตรียมขนาดกระดาษทั่วไปตามค่าเริ่มต้นหากติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์เครือข่าย ขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพ์รองรับจะนำเข้าให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้เลือก ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดกระดาษเองและควบคุมความสูงและความกว้างของกระดาษ
กำหนดขนาดกระดาษ

 1. บนแท็บ "เค้าโครงหน้า" คลิก "ขนาด"

 2. ในแท็บ "กระดาษ" ให้เลือก ขนาดกระดาษเพิ่มเติม

 3. คลิก "ตกลง"
  ขึ้นอยู่กับระยะขอบของกระดาษ คุณสามารถเลือกระยะขอบเพื่อปรับขนาดตามความต้องการของคุณ
  เมื่อใช้ขนาดกระดาษใหม่ข้อความ WPS จะแทรกตัวแบ่งส่วนก่อนและหลังโดยอัตโนมัติ
  เกี่ยวกับวิธีการจัดหน้านั้นคุณสามารถคลิกที่ลิงค์วิดีโอด้านล่างเพื่อดูคำอธิบายการใช้งานโดยละเอียด: https://www.youtube.com/watch?v=YmP4qlrKuqU

 4. จะเพิ่มลายน้ำให้กับเอกสารได้อย่างไร?

 5. "Word": "คลิก แทรก-ลายน้ำ-แทรกลายน้ำ "

17

 1. ไฟล์ PDF: คลิก "แทรก - ลายน้ำ - Click to add "

18

เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มลายน้ำคุณสามารถคลิกที่ลิงค์วิดีโอด้านล่างเพื่อดูคำอธิบายการใช้งานโดยละเอียด: https://www.youtube.com/watch?v=x-3i8FykWM8
5. เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง
เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใช้เพื่อให้คำอธิบาย คำอธิบายประกอบและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อความเอกสารในเอกสารที่พิมพ์
เชิงอรรถจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบันหรือด้านล่างของข้อความและอ้างอิงท้ายเรื่องจะอยู่ที่ส่วนท้ายของเอกสารหรือส่วนท้ายของส่วน
เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องประกอบด้วยสองส่วนที่เชื่อมโยงกัน: เครื่องหมายอ้างอิงความคิดเห็นและข้อความแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้ข้อความที่มีความยาวเท่าใดก็ได้ในความคิดเห็นและจัดรูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเหมือนกับข้อความอื่น ๆ
แทรกเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง
 2. บนแท็บ "การอ้างอิง" คลิก "แทรกเชิงอรรถ / อ้างอิงท้ายเรื่อง" เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ "เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง"
 3. คลิก "เชิงอรรถ" หรือ "อ้างอิงท้ายเรื่อง"
 4. โดยค่าเริ่มต้นเชิงอรรถจะถูกวางไว้ที่ส่วนท้ายของแต่ละหน้าและวางอ้างอิงท้ายเรื่องไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสาร เลือกในช่อง "เชิงอรรถ" หรือ "อ้างอิงท้ายเรื่อง" เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง
 5. ในกล่อง "รูปแบบตัวเลข" ให้เลือกรูปแบบของเครื่องหมายอ้างอิงอ้างอิงท้ายเรื่องเชิงอรรถ
 6. คลิกแทรก
 7. เคอร์เซอร์จะข้ามไปที่ตำแหน่งเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องและหมายเลขบันทึกย่อจะถูกแทรกโดยอัตโนมัติ
 8. พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น
  ดูเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง
 9. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่เครื่องหมายอ้างอิงความคิดเห็น เมื่อกลายเป็นเครื่องหมายอ้างอิง
 10. ดับเบิลคลิกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเพื่อดูเนื้อหาข้อความ
  เลือกเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องและคลิกขวาที่ "เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง" จากนั้นคุณสามารถเลือกลักษณะวงเล็บเหลี่ยม เครื่องหมายกำหนดเอง หรือปรับเปลี่ยนหมายเลข

19

หากคุณต้องการสร้างเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องในรูปแบบการกำหนดหมายเลขหลายรูปแบบ
โปรดแทรกตัวแบ่งส่วนในรูปแบบการกำหนดหมายเลขเชิงอรรถหรือรูปแบบหมายเลขอ้างอิงท้ายเรื่องอื่น
หากคุณต้องการลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องให้กด Delete จากนั้นหมายเลขจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องคุณสามารถคลิกที่ลิงค์วิดีโอด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้: https://youtu.be/R4gyj9ooZo0

 1. เอาต์พุตไฟล์ PDF
  รูปแบบ PDF กลายเป็นรูปแบบทั่วไปสำหรับการแชร์และส่งไฟล์บนเครือข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการบันทึกรูปแบบ PDF WPS Office มีฟังก์ชันเอาต์พุตสำหรับไฟล์ PDF
  โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง:

 2. ในเมนู "ข้อความ WPS" ที่มุมบนซ้ายคลิก "บันทึกเป็น"

 3. คลิก "รูปแบบอื่น" ด้านล่างที่เขียนว่า ประเภทไฟล์ เลือก Pdf

 4. ป้อนชื่อไฟล์และคลิก "บันทึก"

 5. ในกล่องโต้ตอบ "ไฟล์ PDF เอาต์พุต" คลิก "ตกลง" เพื่อส่งออกเอกสารในรูปแบบ PDF
  เกี่ยวกับวิธีการส่งออก PDF คุณสามารถคลิกที่ลิงค์วิดีโอด้านล่างเพื่อดูคำอธิบายการใช้งานโดยละเอียด: https://youtu.be/8pscO5W_iJo

 6. พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว
  ในข้อความ WPS คุณสามารถใช้งานการพิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียวได้ วิธีการพิมพ์นี้แตกต่างจากรุ่นก่อน วิธีการพิมพ์นี้ยังมีฟังก์ชันการเรียงลำดับและตัวแบ่ง ช่วยให้ผู้ใช้มีทางเลือกในการใช้งานมากขึ้น
  จำนวนฉบับต่อหน้า

 7. ในเมนู "ข้อความ WPS" ที่มุมบนซ้ายให้คลิก "พิมพ์"

 8. คลิกตัวเลือกที่ต้องการในช่อง "หน้าต่อแผ่น" ใต้ "ย่อ/ขยาย" ตัวอย่าง เช่น ในเนื้อหาหน้านั้นคุณต้องการพิมพ์หกหน้า สามารถเลือก "6หน้า"

 9. คุณสามารถเลือกช่อง "วาดเส้นระหว่างหน้า" เพื่อแบ่งขอบเขตระหว่างหน้าให้ชัดเจน
  พิมพ์ตามลำดับ

 10. ในเมนู "ข้อความ WPS" ที่มุมบนซ้ายให้คลิก "พิมพ์"

 11. ภายใต้ "พิมพ์ตามลำดับ" ให้เลือกวิธีการจัดเรียงดังแสดงในรูปด้านล่าง:
  เกี่ยวกับวิธีการพิมพ์คุณสามารถคลิกที่ลิงค์วิดีโอด้านล่างเพื่อดูคำอธิบายการใช้งานโดยละเอียด: https://youtu.be/zZ_wfGRKAss

About Author